MObilt Visuelt Individuelt StøtteSystem

 

Moviiss er et støttesystem der grundlæggende er en applikation til smartphones og tablets. Det fungerer både til Apples iPhone og iPad samt til androidbaserede telefoner og tablets.

 

Støttesystemet er delt op i 4 dele.

 

Kalender

En kalenderfunktion, hvor det kan bruges billeder og ikoner og som kan sammenkøres med systemes videoer således brugere kan blive mindet om forestående opgaver.

 

Opgaver

En opgave-del, hvor langt de fleste dagligdags gøremål er optaget på video og nemt kan tilgåes via den simple menu.

Det er endvidere muligt at indsætte egne videoer eller dele af en video således til sikres at brugernes individuelle hensyn imødekommes bedst muligt.

 

Min profil

En profil-del, hvor egne videoer kan tilgåes. Det vil sige videoer som er unikke for den enkelte bruger, såsom en video af hvordan brugeren pakker sin sportstaske.

Det er endvidere under min profil at man kan skrifte til redigeringstilstand der giver mulighed for at administrere støttesystemet. Der er mulighed for fx at vælge videoer til og fra samt vælge hvilken type - video, slideshow eller billeder - der skal vises for den enkelte bruger.

 

Timer

Den sidste del af støttesystemet er en timer der både fungerer som både almindelig digitalt timer men også som en visuel nedtællingsfunktion.

 

Nyheder

 

Se det nye skærmbillede fra vores app her

 

 

Et moderne støttesystem

Copyright © All Rights Reserved